Bezpečnosť pre deti

Bezpečnosť detí je pre nás na prvom mieste, je dôležité ich chrániť pred potenciálnym nebezpečenstvom. Pozrite sa, čo je potrebné dodržiavať a aké normy spĺňame, aby bolo vaše dieťa v bezpečí a neublížilo si.


Rolety nesmú byť pre deti nebezpečné

Dodržiavame normu STN EN 13120, ktorá upravuje zaistenie bezpečnosti detí pred uškrtením v nebezpečných slučkách, ktoré sa môžu tvoriť pri ovládaní vnútorných žalúzií a roliet pomocou retiazok. Tam, kde majú prístup deti vo veku od 0 do 42 mesiacov, je potrebné túto normu dodržať.

Najväčšiu prevenciu bezpečnosti dosiahneme vtedy, keď nie je retiazka v dosahu detí alebo je ovládacia retiazka vybavená systémom na pretrhnutie.

Pre nás je samozrejmosťou spĺňať požiadavky na normu STN EN 13120 na zaistenie bezpečnosti detí. Deti sú pre nás na prvom mieste.

Prvky na roletách na splnenie bezpečnosti detí

Robíme maximum na splnenie bezpečnosti detí, na našich roletách je preto použitá vždy jeden z variantov bezpečnostných zariadení.

Bezpečnostní kladka pro napnutí řetízku

Bezpečnostná kladka na napnutie retiazky

Systém zabraňuje voľnému pohybu retiazky a vytvoreniu slučky. Vzdialenosť medzi obidvomi prameňmi retiazky nesmie byť dlhšia než 5 cm.

Ak nie je špecifikovaná inštalačná výška a výška rolety je rovná alebo je menšia než 2,5 m, musí byť dĺžka vyťahovacej šnúry alebo retiazky rovná alebo nižšia než 1 m.

Ak nie je špecifikovaná inštalačná výška a výška rolety je vyššia než 2,5 m, musí byť dĺžka retiazky rovná alebo nižšia ako výška clony po odpočítaní 1,5 m.

Ak je inštalačná výška špecifikovaná, bude vzdialenosť od podlahy k spodnej časti ovládacej retiazky 1,5 m.

Vďaka použitiu kladky na napnutie ovládacej retiazky nie je možné vytvoriť slučku.

Kladku je potrebné pripevniť k retiazke a retiazku z nej nie je možné vybrať.

Toto bezpečnostné zariadenie musí byť namontované v maximálnej možnej vzdialenosti od ovládacieho mechanizmu.

Systém na pretrhnutie

Systém na pretrhnutie

Ako systém na pretrhnutie funguje?

Systém musí byť pretrhnutý pri zaťažení 6 kg najneskôr do 5 sekúnd pôsobenia.

Pretrhnutie zaisťuje spojka na retiazke.

Pôsobením váhy sa retiazka rozpojí.

Výrobca i montážne firmy majú povinnosť dodať bezpečnostné prvky a upozorniť na ich montáž. Montážne firmy sú navyše povinné vám bezpečnostné prvky nainštalovať.

Vždy dbajte na to, aby bezpečnostné zariadenie (napínacia priehľadná kladka) bolo nainštalované. Ak dôjde k jeho odtrhnutiu z okenného rámu, prestaňte roletu používať a odstráňte ju z okna. Náhradný diel vám obratom zašleme nový a vy tak môžete po opätovnej inštalácii všetkých bezpečnostných zariadení roletu opäť bezpečne používať.

Pri inštalácii rolety na stenu s použitím ťažidla skontrolujte, že je retiazka vybavená roztrhávacou poistkou (tzn. pri zaťažení sa retiazka na jednom mieste rozpojí). Ak nie je, výrobok nepoužívajte a kontaktujte predajcu.

UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, pásikov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí. Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte postele, detské postieľky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry.

Nesplietajte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvárajú slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripevnite a používajte v súlade s pokynmi.

Upozornění 1
Upozornění 2