FEXI pomáha

Pretože nežijeme len prítomnosťou, ale záleží nám tiež na budúcnosti, rozhodli sme sa prispieť k tomu najdôležitejšiemu – možnosti sa aj za pár rokov naplno nadýchnuť. Prečo je výsadba aj jediného stromu tak dôležitá? A ako môžete pomôcť s nami? Prečítajte si o našej exkluzívnej spolupráci so spoločnosťou Trees For the Future.

12,431,619
zasadených stromov v Afrike. Ďakujeme, že chcete pomáhať s nami!

Tvorte s nami dôležitú lesnú záhradu v Tanzánii

Čo je to lesná záhrada?

Predstavuje záhradu vytvorenú človekom, ktorá je svojou štruktúrou a funkciami podobná lesu. Jej hlavným účelom je vytvoriť správne podmienky pre prírodné procesy, ktoré budú prospešné pre rastliny, ľudí aj ďalšie tvory. Tvoria ju rýchlo rastúce dreviny, ovocné stromy a stromy s tvrdým drevom.

Prečo je tak dôležitá?

Bez stromov by sa nám žilo naozaj ťažko. Stromy odoberajú zo vzduchu oxid uhličitý a pretvárajú ho na potrebný kyslík. Dokážu regulovať teplotu, zachycovať škodlivý prach a mikroorganizmy a spevňovať pôdu. Zároveň sú prirodzeným zdrojom potravy a domovom dôležitých živočíchov.

S čím dokážeme vďaka výsadbe stromov bojovať:

Hladomor

Za menej než 2 roky dokážu ovocné stromy prinášať potravu ľuďom, ktorí trpia hladom.

Chudoba

Lesné záhrady umožňujú, aby sa príjem ľudí, ktorý je pod 1,25 USD za deň, zvýšil o 400 %.

Odlesňovanie

Urýchľujú a oživujú prirodzený rast stromov v znehodnotenej a neúrodnej krajine.

Ako to funguje?

1Vy nakúpite na FEXI

Z každej rolety, ktorú si objednáte, pôjde jedna koruna na výsadbu stromov v Tanzánii. Koľkokrát nakúpite, toľkokrát pomôžete!

2My pošleme peniaze

Potom dáme korunku ku korunke a zašleme finančný obnos spoločnosti Trees For the Future. Tá poskytuje financie neziskovým organizáciám, ktoré pomáhajú zasádzať stromy po celom svete a ďalej sa o nich pravidelne starajú.

3Spoločne vybudujeme les

Stromčeky, na ktoré ste prispeli, sa zasadia na potrebné miesta a krok za krokom vznikne ďalší tak potrebný les – zdroj kyslíku, potravín a obživy.

Prečo sme si vybrali práve výsadbu stromov?

Pomáhame lokálne i globálne

  • pomáhame zachovať udržateľný spôsob pestovania (nie len) potravín,
  • usilujeme o zmenu v miestnych komunitách,
  • prispievame k lepšiemu vzdelávaniu miestnych detí a k osamostatneniu žien,
  • pomáhame odstraňovať z atmosféry megatony skleníkových plynov,
  • usilujeme o ochranu rozmanitých druhov zvierat.

Sádzame na (i pre) budúcnosť

  • Chceme pre každého zlepšiť osobný i zdieľaný priestor na Zemi.
  • Veríme, že činy hovoria hlasnejšie než tisíc slov.
  • Myslíme, že stromy potrebujú nás, rovnako ako my ich.

12,431,619

zasadených stromov

2 600

zmenených osudov

746

obnovených akrov

19 279

ton odstráneného CO2 zo vzduchu

86 %

rodín má už po roku dostatok jedla


S FEXI zaistíte príjemný tieň u Vás doma i nad Afrikou!

Nakupujte