Bezpečnosť pre deti

Ak ste rodičia, potom dobre viete, čo je to strach. Malé deti nemajú o nebezpečenstvách okolo seba žiadnu predstavu. Všetko skúmajú, strkajú do pusy, trieskajú s tým o zem, prípadne sa na tom hojdajú. A je to tak správne. Je to prirodzený a zdravý spôsob poznávania sveta.

Niekedy ale používajú predmety okolo seba spôsobom, na ktorý neboli konštruované. A nevinná hra tak môže skončiť veľkou tragédiou.

Bezpečnosť detí je pre nás na prvom mieste a je dôležité ich chrániť pred potenciálnym nebezpečenstvom. Pozrite sa, čo je potrebné dodržiavať a aké normy spĺňame, aby bolo vaše dieťa v bezpečí a neublížilo si.

Bezpečnosť pre deti

Rolety musia spĺňať normy bezpečnosti

Norma ČSN EN 13120 upravuje zaistenie bezpečnosti detí pred uškrtením v nebezpečných slučkách, ktoré sa môžu tvoriť na ovládaní vnútorných žalúzií a roliet pomocou retiazok. Ak by dieťa vo veku od 0 do 42 mesiacov malo prístup k ovládacej retiazke roliet, je nutné dodržiavať túto normu.

Aby si dieťa nemohlo ublížiť, vybavujeme retiazky našich roliet Deň a noc systémom na pretrhnutie. Pri trochu väčšej záťaži sa teda retiazka pretrhne a potenciálne nebezpečná slučka sa tak uvoľní.

Pre nás je samozrejmosťou spĺňať požiadavky na normu ČSN EN 13120 na zaistenie bezpečnosti detí. Deti sú pre nás na prvom mieste.

Ďalšie prvky na roletách pre väčšiu bezpečnosť

Robíme maximum na splnenie bezpečnosti detí, na našich roletách je preto použitý vždy jeden z variantov bezpečnostných zariadení.

1. Bezpečnostná kladka na napnutie retiazky

bezpecnost-kladka

  • Systém zabraňuje voľnému pohybu retiazky a vytvoreniu slučky. Vzdialenosť medzi obidvomi prameňmi retiazky nesmie byť dlhšia než 5 cm.
  • Ak nie je špecifikovaná inštalačná výška a výška rolety je rovnaká, alebo menšia než 2,5 m, musí byť dĺžka vyťahovacej šnúry alebo retiazky rovnaká alebo menšia než 1 m.
  • Ak nie je špecifikovaná inštalačná výška a výška rolety je väčšia než 2,5 m, musí byť dĺžka retiazky rovnaká alebo nižšia než výška clony po odpočítaní 1,5 m.
  • Ak je inštalačná výška špecifikovaná, bude vzdialenosť od podlahy k spodnej časti ovládacej retiazky 1,5 m.
  • Vďaka použitiu kladky na napnutie ovládacej retiazky nie je možné vytvoriť slučku.
  • Kladku je potrebné pripevniť k retiazke a retiazku z nej nie je možné vybrať.
  • Toto bezpečnostné zariadenie musí byť namontované v maximálnej možnej vzdialenosti od ovládacieho mechanizmu.

2. Systém na pretrhnutie

system-pro-pretrzeni

Ako systém na pretrhnutie funguje?

  • Systém musí byť pretrhnutý pri zaťažení 6 kg najneskôr do 5 sekúnd pôsobenia.
  • Pretrhnutie zaisťuje spojka na retiazke.
  • Pôsobením váhy sa retiazka rozpojí.

Výrobca i montážne firmy majú povinnosť dodať bezpečnostné prvky a upozorniť na ich montáž. Montážne firmy sú navyše povinné vám bezpečnostné prvky nainštalovať.