Roleta Deň a noc v MAXI kazete – výmena strany retiazky

Než odošlete objednávku rolety Deň a noc, musíte si vybrať, či chcete roletu ovládať z pravej alebo ľavej strany. Stranu určujete z pohľadu na roletu z miestnosti. Bez tohto kroku nemožno roletu dodať. Pri otvorenej a POLO kazete síce tiež musíte objednať konkrétnu stranu, na ktorej chcete mať ovládanie, retiazku však môžete pri používaní ľubovoľne prehadzovať zo strany na stranu.

Môžu ale nastať situácie, keď potrebujete ovládanie rolety v MAXI kazete zmeniť, napríklad prehodiť pravostranné za ľavostranné či opačne. Ak ste sa napríklad presťahovali alebo ste vymenili okná a ovládanie nesedí, neklesajte na mysli, nemusíte kupovať úplne novú roletu.

Do vlastnej úpravy sa radšej nepúšťajte, mohli by ste si roletu zbytočne poškodiť. Najvhodnejším riešením je staviť na našu unikátnu Službu bez starostí. Pomocou e-mailu či telefonátu vám pomôžeme vybrať a objednať správne diely, s ktorými si ovládanie rolety jednoducho a rýchlo upravíte.

vymena-retizku

Keď vám náhradné diely prídu, stačí vziať krížový skrutkovač a môžeme začať:

  • Odskrutkujte obidve bočné strany rolety – tú so súčasným ovládaním a retiazkou a tiež protiľahlý kryt.
  • Kryty už síce nebudete potrebovať, radšej ich ale nevyhadzujte. Možno sa časom rozhodnete opäť strany zmeniť.
  • Vyberte stredové tŕne z oboch strán rolety. Každý je iný. Ten pri retiazke má ozubené koliesko, ktoré sa pomocou retiazky otáča. Tŕň na druhej strane len drží stred rolety a umožňuje jej otáčať sa v ose.
  • Do stredového otvoru, kde bol pôvodne tŕň s ozubeným kolieskom a retiazkou, vložte druhý tŕň.
  • Priklopte tŕň krytom a zaskrutkujte. Majte na pamäti, že nemožno použiť pôvodný kryt, ale len ten, ktorý patrí na správnu stranu. Všimnite si, že kryty sú zrkadlovo otočené a každý sa dá naskrutkovať len vľavo alebo len vpravo, nie na obidve strany.
  • Retiazku môžete samozrejme použiť pôvodnú. Do krytu, určeného na ovládanie, vložte retiazku. Všimnite si, že do krytu vedú 2 otvory. Jeden zdola, druhý o 90° pootočený z boku. Retiazka teda bude tvoriť slučku, ktorá kopíruje okraj vo vnútri krytu.
  • Keď vložíte retiazku, zaistite kryt pri vstupe sponkou, ktorá retiazku udrží vo vnútri. Sponku stačí len zacvaknúť do príslušného otvoru.
  • Tŕň s ozubeným kolieskom zatiaľ nevkladajte do rolety. Najprv naň navlečte retiazku, ktorá prechádza svojím krytom a tŕň umiestnite do stredu krytu. Je tam miesto na vycentrovanie a uchytenie tŕňa. Uistite sa, že retiazka skutočne jedným otvorom do krytu ovládania vchádza, obopína ozubené koliesko tŕňa, a druhým otvorom z krytu zase vychádza.
  • Takto pripravený kryt s tŕňom a navlečenou retiazkou zasuňte do stredu rolety a priskrutkujte.

Máte hotovo? Výborne! Dokázali ste zmeniť strany ovládania rolety Deň a noc v MAXI kazete.

Pre názornosť si celý postup pozrite na videu: