Spolupracujeme s EKO-KOM a stojí nám to za to

Rozhodli ste sa zaobstarať si nové rolety Deň a noc od Fexi a zároveň Vám nie je ľahostajná ekológia? V tom prípade Vás isto veľmi poteší fakt, že práve naša spoločnosť spolupracuje s EKO-KOM – teda s autorizovanou obalovou spoločnosťou, ktorá svojim klientom zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch. 

Čo to vlastne ten EKO-KOM je, ako presne funguje a ako by sme mali ideálne triediť odpad? To všetko si môžete prečítať v nadchádzajúcom článku, v ktorom na Vás čaká hromada zaujímavých informácií. 

clanek_001

Čo je to EKO-KOM?

EKO‑KOM, a.s. je autorizovaná obalová spoločnosť, ktorá bola už v roku 1997 založená priemyselnými podnikmi vyrábajúcimi balený tovar. Pre celý komplex súboru činností zabezpečovaných touto spoločnosťou sa už pred časom ujal názov „Systém EKO‑KOM”, ktorý sa používa dodnes. 

Jedná sa o neziskovú akciovú spoločnosť, ktorá vymyslela a momentálne veľmi efektívne prevádzkuje celorepublikový systém, ktorý obstaráva triedenie, recykláciu a využitie obalového odpadu na vysoko kvalitnej európskej úrovni

Tento jedinečný systém, založený na spolupráci priemyselných podnikov, miest a obcí zaisťuje, aby odpady z použitých obalov boli spotrebiteľom vytriedené, zvezené zberovou technikou, dotriedené a konečne využité ako druhotná surovina alebo prípadne ako zdroj energie.

Spoločnosť EKO‑KOM dlhodobo dosahuje štátom požadovanú mieru recyklácie, aby mohla splniť za svojich klientov povinnosť spätného odberu a využitia odpadov z obalov v štandardoch vyžadovaných zákonom. 

Napriek tomu, že z hľadiska výsledkov recyklácie patrí Česká republika medzi predné štáty v EU, z hľadiska jednotkových nákladov na tonu recyklovaného odpadu patríme medzi systémy najúspornejších. To jednoznačne potvrdzujú prestížne štúdie BIO Intelligence Service, ktorá bola zadána Európskou komisiou, a ktorá mimo iného porovnáva taktiež náklady na triedenie a recykláciu obalov vynakladaných v krajinách EU s dosahovanou vysokou mierou recyklácie. Spolu s českými mestami a obcami tak náš priemysel vytvoril systém triedenia a recyklácie odpadu, ktorý patrí k najúčinnejším a súčasne najefektívnejším v celej Európe. Na čo určite môžeme byť patrične hrdí.

clanek_002

Odpadkové koše EKO-KOM

Je dlhodobo overené, že pokiaľ vzdialenosť, ktorú musí občan ujsť k najbližšiemu kontajneru, presiahne 400 metrov, potom bude odpad triediť maximálne 5 % populácie. 

Pre stabilné zapojenie najmenej 65 % obyvateľov do triedenia odpadov musia byť zberné kontejnery rozmiestnené tak, aby štandardná dochádzková vzdialenosť nepresahovala 150 metrov. 

Súčasná priemerná vzdialenosť k najbližšiemu zbernému miestu je už menej než 90 metrov, čo znamená, že kvalita zbernej siete vyžadovaná spotrebiteľmi je vďaka EKO-KOM systému poskytovaná už na väčšine územia štátu. 

Zberná sieť je v súčasnej dobe tvorená z viac než 558 000 farebných nádob na triedenie, zber papierov, plastu, skla, nápojových kartónov a v menšej miere kovu

Táto sieť je naviac doplnená vrecovým zberom a ďalšími spôsobmi zberu ako sú zberné dvory, zberné strediská a výkupné strediská.

EKO-KOM sa skratka opravdu snaží robiť maximum pre to, aby triedenie bolo pre občana Českej republiky čo možno najjednoduchšie, a mohol tak triediť skutočne každý. 

Fexi spolupracuje s EKO-KOM

Že je práca spoločnosti EKO-KOM veľmi úctyhodná, už všetci dobre vieme. A keďže je ekológia veľmi dôležitá aj pre nás vo Fexi, rozhodli sme sa s jedinečným systémom EKO-KOM naviazať spoluprácu.

Pokiaľ sa akákoľvek spoločnosť rozhodne so systémom EKO-KOM spolupracovať, musí za dané služby platiť poplatky. Tieto poplatky samozrejme hradíme aj my, čím prispievame k tomu, aby mohol EKO-KOM vykonávať svoje služby, recyklovať náš obalový odpad, plniť normy štátu a pomáhať k zlepšeniu celkovej ekologickej situácie.

clanek_003

Viete, ako správne triediť odpad?

A keď už je reč o recyklácií a triedení, viete, ako vlastne ideálne triediť odpad, a jednoducho tak pomáhať zlepšiť ekológiu? Verte, že to nie je žiadna veda, ako by sa mohlo zdať. A pokiaľ si náhodou nie ste istý, kam presne plechovku od limonády, krabicu od mlieka alebo starú knihu vyhodiť, pripravili sme si pre Vás stručný prehľad, čo sa do jednotlivých kontajnerov má a nemá vyhadzovať. 

Pokiaľ teda aj Vy chcete pre ekológiu niečo pozitívneho urobiť, pozrite sa, kam by ste mali bežný odpad ideálne vyhadzovať.

Žltý kontejner na plasty

 

 • ÁNO – do kontajnerov na plasty patria fólie, sáčky, plastové tašky, dôkladne zošliapnuté PET fľaše, plastové obaly od pracích, čistiacich a kozmetických prípravkov, kelímky od jogurtov, mliečnych výrobkov, baliace fólie od spotrebného tovaru, obaly od CD a ďalšie podobné výrobky z plastu.
 • NIE – do žltého kontajneru naopak nepatria mastné obaly so zvyškami potravín alebo čistiacich prípravkov, obaly od žieravín, farieb a iných nebezpečných látok či podlahové krytiny z plastu.

 

Modrý kontejner na papier

 

 • ÁNO – do modrého kontajneru môžete hodiť napríklad časopisy, noviny, zošity, krabice, papierové obaly, čokoľvek z lepenky alebo knihy. Vhadzovať sem môžete aj obálky s fóliovými okienkami, pretože si s tým vedia spracovatelia jednoducho poradiť. Bublinkové obálky vhadzujte bez plastového vnútra. Nevadí ani papier s kancelárskymi sponkami. Tie sa totiž počas spracovania sami oddelia.
 • NIE – do kontajneru na papier nepatrí mastný, premočený alebo akokoľvek inak znečistený papier. Tieto materiály nie je možné ďalej riadne recyklovať 

 

Pozor, použité detské plienky nepatria do kontajneru na papier.

Zelený kontajner na sklo

 

 • ÁNO – do zeleného kontajneru môžeme vhadzovať akékoľvek sklo, a to napríklad fľaše od vína, alkoholických aj nealkoholických nápojov, sklenené nádoby od kečupu, marmelád alebo zaváranin. Patrí sem taktiež tabuľové sklo z okien a dverí. Pokiaľ sú vedľa seba zelený a biely kontajner, do bieleho vhadzujte číre sklo a do zeleného sklo farebné.
 • NIE – do kontajneru na sklo rozhodne nepatrí keramika a porcelán. Nepatrí tam ani autosklo, zrkadlo alebo napríklad drôtované sklo, pozlátené a pokované sklo.
  Pozor, vratné zálohované sklo patrí späť do obchodu, nie do kontajneru.

 

Kontajner označený oranžovou nálepkou na nápojový kartón

Kontajner na nápojové kartóny nemusí byť nutne celý oranžový, dôležité je predovšetkým označenie zbieranej komodity oranžovou nálepkou na kontajneroch.

 

 • ÁNO – pokiaľ teda nájdete oranžovú nálepku na kontajnery, potom sem patria predovšetkým krabice od džúsu, vína, mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré je potreba pred vhodením do kontajneru precízne zošlapnúť.
 • NIE – nepatria sem „mäkké” sáčky, ako sú napríklad od kávy a rôznych potravín v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartóny silne znečistené od zbytkov potravín.

 

Kontajner označený šedou nálepkou na kovy

 

 • ÁNO – do kontajnerov na kovy patria drobnejšie kovové odpady, ktoré je možné cez otvor bez problémov prestrčiť – plechovky od nápojov a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, viečka, krabičky, klince, skrutky, kancelárske sponky a ďalšie drobné kovové odpady.

 

Na zberné dvory je možné okrem týchto menších odpadov odviesť aj ďalšie kovové odpady – trubky, rúry, plechy, hrnce, vane, kolesá a ďalšie objemnejšie predmety. 

Samostatnou kapitolou sú kovové elektrospotrebiče, ktoré je možné na zberných dvoroch odkladať len kompletné.

 

 • NIE – do kontajnerov určených pre zber kovu na ulici rozhodne nepatria plechovky od farieb, tlakové nádoby so zbytkom nebezpečných látok, ani domáce spotrebiče a iné doslúžené zariadenia zložené z viacerých materiálov. Tieto druhy odpadu sa triedia na zberných dvoroch samostatne. Nepatria do nich ani ťažké alebo toxické kovy, akou sú olovo či ortuť. 

 

Zaujímavosť na záver 

Vedeli ste, že v triedení odpadu sa stále zlepšujeme? 

V roku 2020:

 • vytriedil každý Čech priemerne 66,8 kg odpadu (papier, plasty, sklo, nápojové kartóny, kovy),
 • 73 % obyvateľ ČR aktívne triedi odpady,
 • bolo 76 % obalov vytriedených a predaných k využitiu alebo recyklácií.

clanek_004

 

Za celý tím Fexi veríme, že sa Česká republika bude v triedení a recyklácií odpadu aj naďalej zlepšovať, a my sme vďačný, že vďaka systému EKO-KOM tomu môžeme byť nápomocný.